Velg ID-porten i neste steg.

Hjelp

Vi åpner for ny registrering 1.januar hvert år.

Ta kontakt med Statsforvalteren i ditt fylke hvis du trenger veiledning.

Brukerhjelp: sjolaksefiske@fylkesmannen.no


Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye gjelder egne regler. Du som fisker, må registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten, og registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier.

Statsforvalteren har ansvaret for registeret i sitt fylke. Miljødirektoratet har overordnet ansvar for systemet. Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter registeret til datainnsamling og utarbeiding av offisiell statistikk. Statens naturoppsyn (SNO) bruker registeret til å kontrollere fisket.

Innlogging i Lakseregisteret - sjølaksefiske skjer via ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett. Løsningen blir driftet av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her finner du informasjonen Digdir har lagt ut om ID-porten og her er informasjon om brukerstøtte for ID-porten