Velg ID-porten i neste seg.

Hjelp

Vi åpner for ny registrering 15.mars hvert år.

Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke hvis du trenger veiledning når du skal registrere ditt fiske.

Brukerhjelp: sjolaksefiske@fylkesmannen.no


Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye gjelder egne regler. Du som fisker, må registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Navn på fisker, fiskeredskap og fiskeplass skal registreres. Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten, og registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier. Fra 2017 tilbys elektronisk fangstdagbok i denne løsningen.

Fylkesmannen forvalter registeret i sitt fylke og sender fangstdagbok til fiskeren. Miljødirektoratet har overordnet ansvar for systemet. Statistisk sentralbyrå (SSB) får oversikt over registrerte fiskere og tilsendt utfylt fangstdagbok når fiskesesongen er over. Statens naturoppsyn (SNO) bruker registeret til å kontrollere fisket.

Innlogging i Lakseregisteret - sjølaksefiske skjer via ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett. Løsningen blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). Her finner du informasjonen Difi har lagt ut om ID-porten og her er informasjon om brukarstøtte for ID-porten.